اخبار

بتن مغناطیسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

تمام مواد تشکیل دهنده بتن درمقاومت بتن دخیل هستند وبرای افزایش مقاومت بتن باید نقش تمام مواد را بررسی ومشخص کردواز مواد بامقاومت بالا استفاده نمود اما در این گفتار چون به بررسی وتشریح بتن مغناطیسی پرداختیم وچون در بتن مغناطیسی اب مصرفی است که نسبت به دیگر بتن ها متفاوت است.

مواد تشکیل دهنده بتن :

 ۱-سیمان:حدود ۷ الی ۱۵ درصد حجم بتن را تشکیل میدهد

 ۲-آب:حدود ۱۴ الی۲۱ درصد حجم بتن را تشکیل میدهد

 3-دانه های سنگی :حدود۶۰ الی ۷۵ درصد حجم بتن را تشکیل میدهد

 4-هوا :

الف)دربتن بدون هوا میزان حجم هوای موجود بین .۵ تا ۳ درصد است

 ب)دربتن هوادار میزان حجم هوای موجود بین ۴تا ۸ درصد است

 مواد اولیه سیمان : اهک حدود ۶۳ درصد سیلیس حدود ۲۰ درصد آلومین حدود ۶ درصد اکسید اهن حدود ۳ درصد اکسید منیزیم حدود ۱٫۵ درصد

 انواع سیمان استاندارد : ۱- انواع سیمان پرتلند ۲-سیمان سفید: ۳- سیمان رنگی ۴- سیمان پوزولانی ۵-سیمان بنایی ۶- سیمان چاه نفت ۷-سیمان انبساطی ۸-سیمان آلومینیم

به نقش اب در بتن می پردازیم

نقش اب در بتن : اب نقش بسیاراساسی ومهم دربتن دارد به همین جهت استفاده از اب مناسب در بتن همواره باید مورد توجه قرار گیرد.استفاده از اب نا مناسب در ساخت بتن مسایل ومشکلات زیر را به دنبال خواهد داشت

 ۱-زمان گیرش سیمان به تاخیر افتاده وبتن دیرگیر میشود. ۲

-باعث افت مقاومت نهایی بتن میشود.

 ۳-موجب خوردگی وزوال تدریجی میلگردها میشود.

 ۴-روی سطح بتن خشک شده لکه هایی ایجاد میشود که دربتن هایی که از لحاظ نما دارای اهمیت هستند موجب نمای نامناسب می شود.

خواص اب مناسب بتن:

۱-اسیدی وبازی نباشد.

 ۲-میزان کربنات ان کمتر از ۰٫۱ درصد باشد.

 ۳-مقدارجامدات موجود در ان مانند سیلت کمتر از۰٫۱ باشد.

 ۴-میزان کلر موجود در ان کمتر از۰٫۵ درصد باشد.

 ۵-میزان سولفات ان کمتر از ۰٫۱ درصد باشد.

اب دریا: اب دریا ۳٫۵ درصد نمک (کلرورها .سولفاتهاو…)است وبتن ساخته شده با ان دارای ۱۵ درصد افت مقاومت نسبت به نمونه مشابه ولی با اب خالص است واز طرفی کلر موجود در اب دری باعث خوردگی میلگردها درطول زمان می شود.

میزان اب در خمیر سیمان : میزان اب در بتن معمولا با نسبت وزنی اب به سیمان(وزن سیمان/ وزن اب) نشان داده می شود.قسمتی از ابی که در ساخت بتن مصرف می شود (حدود ۲۵درصد وزن سیمان) جذب ذرات سیمان شده ودر واکنش شیمیایی (هیدراتاسیون) به کار گرفته می شوند.اما با این مقدار اب عملا هیچ بتنی امکان ساخت ندارد وعملا حدود ۴۰ درصد تا ۶۰ درصد وزن سیمان اب مصرف می شود. اهنرباها میتوانند دربهبود چرخش جریان خون بهبود بیماری ها افزایش کارایی اتومبیل وحتی افزایش مقاومت بتن نقش ایفا کند.

اثرمغناطیس روی اب :

اثرمیدان مغناطیسی روی اب درسال ۱۹۰۲ توشط یک فیزیکدان دانمارکی بنام هنریک انتون لورنز مطرح شدکه موفق به اخذ جایزه نوبل گردید وبعدها دانشمند دیگری در این زمینه تحقیقاتی انجام داده و گزارش دادن که مغناطیس میتواند تغیراتی در خواص اب ازقبیل جذب نور کشش سطحی و. . ایجاد نماید. آب خالص یک مایع قطبی است وقسمتی از ملکول اب بار الکتریکی مثبت وقسمتی دیگر دارای بار الکتریکی منفی است.اما روی هم رفته بارالکتریکی کل ملکول اب منفی است. بنابرین چون ملکول اب یک اهنربای ریز دو قطبی است میتوان با اهنربا به چرخش ملکول ها اثر گذاشت. اثبات شده است که میدان مثبت تحت اثر قطب مثبت مایعات را بسیار قابل حل تر می شود. قطب مثبت اهنربا باعث دانه دانه شدن وکریستالیزه شدن ملکول اب میشود در نتیجه باعث افزایش هیدراسیون (اشباع اب) حلالیت ویونیزاسیون می شود. قطب منفی اثر کاملا متفاوت دارد وباعث اجتماع ذرات وسخت شدن انها میشودوکشش سطحی افزایش می یابد.این فرایند باعث جداسازی ورسوب گذاری میشود که در تصفیه فاضلاب کاربرد دارد. وقتی که ملکول های اب از میدان مغناطیسی عبور می کنند تغییری در طرز ارایش آنها در مایع ایجاد می شود.هرملکول اب مثل یک اهنربای کوچک است که در اثر عبور از میدان مغناطیسی ملکولها انتها به انتها منظم می شوند ودر یک ردیف قرار میگیرند.این نظم که قطبیت نام دارد باعث میشود که تعداد ملکول ها در اجتماع ملکولی کمتر باشدو این امر باعث می شود که فعالیت انها بیشتر شود.

اثر اب مغناطیسی روی خمیر سمان :

میدان مغناطیسی تعداد اجتماع ملکول ها را دراب از ۱۳ ملکول به ۵ یا ۶ ملکول می رساند این کاهش تعداد یا به عبارتی پخش شدگی وجداشدن بیشتر ملکول های اب از هم باعث می شود که تعداد ملوکولهای شرکت کننده در واکنش افزایش یابد.

اگر اب مغناطیسی برای ساخت استفاده شود ذرات سیمان به وسیله یک لایه تک ملکولی اب با چگالی کمتر احاطه می شوند. این پدیده باعث می شود که در اختلاط سیمان بتوان مقداری ازاب مصرفی را کاست که این کاهش درمیزان اب مزایای بسیاری در بتن خواهد داشت.به دلیل اندازه کوچکتر اجتماع ملکولهای اب این ملکول ها به راحتی می توانند درون اجتماع ذرات سیمان نفوذ کنند .در نتیجه فرایند هیدراتاسیون کامل تری اتفاق می افتد. درابتدای گیرش سیمان دراب مغناطیسی یک لایه هیدراته نازک تری درمقایسه با اب معمولی تشکیل میشود . این لایه هیدراته سریع تر بالایه سطحی ذرات سیمان واکنش داده وسیمان خودراسریع تر خواهد گرفت.ولی وقتی واکنش این لایه هیدراته به اتمام رسد نفوذ اب به داخل اجتماع ذرات به دلیل فقدان اب ازاد متوقف می شود. به این دلیل خمیر سیمان سریع تر سخت می شودودر مراحل اولی گیرش مقاومت بیشتری کسب میکند. اما باگذشت زمان سرعت سخت شدن ان به سرعت افت میکند زیرا رسیدن اب به ذرات سیمان دشوار می شود.به هرحال در این فرایند تخلخل سیمان در مجموع کم می شود ومقاومت نهایی بتن در فشار وکشش افزایش می یابد.همچنین ریختن وپهن کردن مخلوط بتن (کارایی بتن) اسان تر می شود ودر مجموع بهبود می یابد

 اثر اب مغناطیسی روی خواص بتن :

اکثر تحقیقات دانشمندان علم تکنولوژی بتن روی تولید بتن باکارایی بالا متمرکز شده است. به این منظور راه های مختلفی جهت افزایش کارایی ودوام ومقاومت بتن پیشنهاد شده است.اخیرا ازمصالحی نظیر میکروسیلیس جهت افزایش مقاومت فشاری ودوام بتن استفاده می گردد که به دلیل کاربرد روزافزون این نوع بتن شناخت خصوصیات ان حائز اهمیت است.یکی از راههای افزایش کارایی ومقاومت که در کشورهای بلوک شرق مثل چین وروسیه متداول است استفاده از تکنولوژی مغناطیسی درساخت بتن است.بدین نحو که با استفاده از تکنولوژی مغناطیسی اب مغناطیسی تولید شده ودر اختلاط بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

 ۱-روانی: مقادیر روانی نمونه های متعدد ازمایش شده نشان میدهد که نمونه های مغناطیسی روانی بالاتری دارند که این نشان دهنده تاثیر ویژه اب مغناطیسی روی روانی بتن است.درنسبت های اب به سیمان مختلف با افزایش عیار سیمان روانی افزایش می یابد.میزان این افزایش در عیار ۴۵۰ کیلوگرم تا ۲۸٫۵ درصد نیز می رسد.

 ۲-وزن مخصوص تفاوت مقادیر وزن مخصوص بتن های معمولی ومغناطیسی براساس طرح اختلاط های مختلف متفاوت است. اما تقریبا در اکثر موارد می توان مشاهده کرد که مقادیر وزن مخصوص بتن مغناطیسی بیشتر از مقادیر وزن مخصوص بتن معمولی است.معمولا تا عیار ۳۵۰ وزن مخصوص بتن مغناطیسی بیشتر ا ز بتن معمولی است اما این تفاوت در عیار ۳۵۰ به بالا کمتر است. ۳

-مقاومت فشاری : مقاومت فشاری ۷ روزه نمونه های مورد ازمایش تفاوت چندانی با هم ندارد وتقریبا در یک سطح هستند ولی در نمونه های ۲۸ روزه افزایش در مقادیر مقاومت فشاری در عیارهای ۴۰۰و ۴۵۰ مشاهده می شود. درسن نگهداری ۹۰ روزه در اکثر طرح اختلاط ها مقاومت فشاری بتن مغناطیسی بلا تر از بتن معمولی می باشد.

 

 

 

 

شرکت دهر آروین ناب

محصولات قابل ارائه توسط شرکت دهر آروین ناب به شرح ذیل می باشد :

افزودنی های  بتن  شرکت دهر آروین ناب: انواع افزودنی های بتن ، فوق روان کننده های نفتالینی و پلی کربوکسیلاتی بتن ، روان کننده های بتن ، زودگیر کننده های بتن ، دیرگیر کننده های بتن ، ضد یخ بتن ،منبسط کننده های بتن ، افزودنی های آب بندی کننده بتن ، هوازا یا حباب زا های بتن ، روان کننده های پمپاژ بتن،ژل میکروسیلیس .

انواع ملات ها و گروت های شرکت دهر آروین ناب : انواع گروت های پایه سیمانی ، گروت G2 ، گروت اپوکسی ، گروت سه جزئی و دو جزئی ، گروت G3

انواع ملات های ترمیم کننده بتن شرکت  کلینیک بتن ایران : انواع ملات های ترمیم کننده بتن بدون انقباض ، ملات های ترمیم کننده بتن ریز دانه و درشت دانه، رزین تزریق اپوکسی ویژه ترمیم بتن

انواع پوشش های محافتظی و مواد آب بندی و واترپروف شرکت  کلینیک بتن ایران :  انواع مواد آب بند پلیمری ، آنی گیر بتن ، نفوذگر بتن ، پوشش آب بند نانو ، پوشش محافظتی و آب بند اپوکسی بتن ، انواع رزین تزریقی پلی یورتان تک جزئی و دو جزئی، پرایمر قیری.

انواع چسب های بتن و آرماتور شرکت دهر آروین ناب: چسب بتن آب بند ، چسب اپوکسی بتن ، چسب اتصال بتن قدیم به جدید، چسب بتن ترمیم بتن ، چسب کاشت آرماتور ، میلگرد و بولت اپوکسی ، چسب کاشت آرماتور و میلگرد دو جزئی و سه جزئی .

انواع درزبند و ماستیک های شرکت دهر آروین ناب : انواع ماستیک های پایه قیری سرد اجرا و گرم اجرا ، ماستیک پلی یورتان ، ماستیک مقاوم در برابر مواد نفتی.

انواع واتراستاپ های بتن شرکت دهر آروین ناب: انواع واتراستاپ های تخت و حفره دار ، واتراستاپ های PVC و واتراستاپ های منبسط شونده بنتونیتی ، واتراستاپ های دیواری و کف خواب .واتراستاپ بتن با عرض های مختلف و ضخامت های مختلف .

انواع کف پوش های اپوکسی و پلی یورتان شرکت دهر آروین ناب: انواع کف پوش های آنتی استاتیک اپوکسی ، کف پوش اپوکسی ، کف پوش پلی یورتان ، پرایمر ، ماستیک اپوکسی

انواع رنگ های نمای شرکت دهر آروین ناب: انواع رنگ های ساختمانی و بتن بر پایه اکرلیک و پلی یورتان

 

انواع کیورینگ و مواد عمل آوری شرکت دهر آروین ناب : انواع مواد عمل آوری و کیورینگ بتن

Tags: ,

درباره ما

شرکت دهرآروین ناب (داناب بتن) دارنده پروانه پایه یک خدمات فنی و آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی و گواهینامه ایزو 9001 با توان نیروها و متخصصان بومی در سال 1395 تاسیس شده است که هم اکنون عضو انجمن بتن ایران(ICI) و انجمن خوردگی ایران می باشد.

اهم خدمات:

:: انجام آزمایشات تخصصی در مجهزترین آزمایشگاه بتن کشور

:: ارائه خدمات متنوع مهندسی با در اختیار داشتن تجهیزات، دانش فنی و تجربه اجرایی، با محوریت بتن و جوش

:: مشاوره و انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی مرتبط با سازه های بتنی، خوردگی و حفاظت کاتدی،ترمیم ترک، تقویت و مقاوم سازی

:: مشاوره و اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه بتن

:: ارائه طرح اختلاط بتن های خاص، مقاومت بالا و مشاوره در خصوص افزودنی های بتن

:: تولیدکننده و تامین کننده انواع افزودنی های بتن و محصولات شیمیایی ساختمان

تماس با ما

خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان توحید، توحید 24، نبش فتح 23، پلاک2
تلفن: 32420064-056
فکس: 32420064-056
کانال رسمی تلگرام:
D.A.NabBeton@
صفحه رسمی اینستاگرام:

danab_beton@

(داناب بتن)

ساعت کاری

  • 24ساعته پاسخگوی شما هستیم
  • شنبه تا پنجشنبه_ 7:30 تا 14:30
  • بجز جمعه ها و تعطیلی های رسمی

موقعیت شرکت